موجودی پایگاه اطلاعاتی مقاله‌های نشریات تخصصی فارسی و لاتین از ۱۰ هزار مقاله گذشت.

بخش نشریات کتابخانه مرکزی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری از مهرماه ۱۳۹۷، با هدف دسترسی پژوهشگران به محتوای نشریات تخصصی فارسی و لاتین در حوزه موضوعی مورد نیاز پژوهشگاه، ورود اطلاعات مقالات را در پایگاه اطلاعاتی مقالات فارسی و لاتین آغاز کرد. موجودی این دو پایگاه از آن تاریخ تا …