مقالات نشریه اثر در پایگاه اطلاعاتی کتابخانه، در اختیار پژوهشگران قرار گرفت.

بخش نشریات کتابخانه مرکزی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در سال‌های اخیر با هدف تسهیل دسترسی پژوهشگران، به ایجاد بانک اطلاعات مقالات فارسی و لاتین نشریات تخصصی پرداخته است. تا کنون ۳۵ عنوان نشریه لاتین و فارسی از مهم‌ترین نشریات حوزه موضوعی بالغ بر ۹۸۹۰ مقاله در این پایگاه ورود …