اتمام ورود اطلاعات و بارگزاری مقالات لاتین نشریات تخصصی سال ۲۰۲۰

یکی از مهمترین وظایف کتابخانه‌ها، گردآوری منابع تخصصی و روزآمد است. تلاش برای برآوردن بخشی از این مسئولیت بر عهده بخش نشریات است. کتابخانه مرکزی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری همواره با تهیه نشریات تخصصی مورد نیاز پژوهشگران، در انجام این وظیفه کوشیده است تا تنوع و گستردگی موضوعی لازم …