آخرین آمار ورود اطلاعات نشریات فارسی و لاتین تا مورخ ۹۹/۱۲/۴

نشریات ادواری از مهمترین منابع پژوهشی در یک کتابخانه­ تخصصی به شمار می‌روند. امروزه افزایش روزافزون هزینه خرید نشریه‌های چاپی و افزایش تعداد عناوین جدید و تخصصی، دسترسی به موقع به شماره جدید و تکمیل آرشیو نشریه را با مشکل روبرو کرده است. به همین دلیل کتابخانه‌ها بیش از پیش …