سایت نقش جهان از مهرماه ۱۳۹۹در پرتال مرکز اسناد و کتابخانه قرار گرفت.

سایت نقش جهان با نشانی ichodoc.ir، دربرگیرنده بخش‌های مختلفی است که با محوریت پایگاه اطلاعاتی منابع موجود در مرکز اسناد و مدارک میراث فرهنگی از سال ۱۳۷۴ پایه‌گذاری شد و به زودی در سال ۱۳۷۷ از اولین پایگاه‌های اطلاعاتی بود که با قابلیت جستجوی فارسی روی وب قرار گرفت. این …

مجموعه ارگ بم

مجموعه حاضر تصویرهای ارگ بم قبل از وقوع زلزله می‌باشد، که به مناسبت اولین سالگرد زلزله ویرانگر بم در ۵ دی ماه ۱۳۸۳ به همت مرکز اسناد و کتابخانه منتشر گردید. با انتخاب هر کارت پستال اطلاعات پشت هر کارت و سایز بزرگ کارت قابل مشاهده می‌باشد.

اولین جلسه دوره آموزشی “تاریخ شفاهی” در مرداد ۱۳۹۹ در مرکز اسناد و کتابخانه برگزار گردید.

جلسه نخست دوره آموزشی تاریخ شفاهی در تاریخ ۹۹/۵/۱۵ با حضور مدرس این دوره سرکار خانم شفیقه نیک نفس و با حضور سرکار خانم مهندس فرزام، مدیر مرکز اسناد و کتابخانه و کارشناسان این مرکز با رعایت پروتکل­‌های بهداشتی در محل مرکز اسناد و کتابخانه برگزار گردید. در این دوره …

پایگاه اسناد باستان شناسی ایران از ابتدای شهریور ماه ۱۳۹۹در پرتال مرکز اسناد و کتابخانه قرار گرفت.

سایت اسناد باستان شناسی ایران دربرگیرنده پایگاه اطلاعاتی مجموعه اسنادی است که از بدو تاسیس اداره عتیقات در ایران، در جریان فعالیت‌های این اداره و تغییرات تشکیلاتی آن بوجود آمده است. نخستین برگ این مجموعه با سربرگ وزارت معارف و اوقاف و فواید عامه دارای تاریخ ۱۳ رجب ۱۳۲۸ مقارن …