مجموعه هزار جلوه زندگی، تصویرهای ارنست هولتسر از عهد ناصری

مجموعه حاضر تصویرهای ارنست هولتسر از عهد ناصری است که به مناسبت روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی در سال ۱۳۸۴ به همت مرکز اسناد و مدارک میراث فرهنگی منتشر گردید. با انتخاب هر کارت پستال اطلاعات پشت هر کارت و سایز بزرگ کارت قابل مشاهده می‌باشد.    

ورود اطلاعات مقالات فارسی و لاتین در پایگاه کتابخانه از ۷۰۰۰ عنوان گذشت

از مهرماه ۱۳۹۷ که برنامه ورود اطلاعات مقالات نشریات آغاز شد تا کنون ۷۰۶۵ مقاله (۳۷۷۴ فارسی و ۳۲۹۱ لاتین) در پایگاه اینترنتی مرکز با نشانی http://lib.richt.ir ورود اطلاعات شده است که به صورت مستمر گسترش و توسعه خواهد یافت. لازم به ذکر است برای سهولت دسترسی پژوهشگران به متن کامل …