پروژه سازماندهی فایل‌های نقشه‌های بناهای تاریخی مرکز اسناد به اتمام رسید.

نقشه­‌های بناهای تاریخی یکی از پرمراجعه‌ترین مدارک مرکز اسناد و کتابخانه به شمار می‌روند. به همین دلیل از اواخر شهریور ماه ۱۳۹۸ با هدف فراهم کردن دسترسی آسان‌تر پژوهشگران به این منبع مهم، نمایه‌سازی و ورود اطلاعات فایل‌­های نقشه­‌های موجود در این مرکز در دستور کار قرار گرفت. اسکن نقشه‌های قطع بزرگ در سال‌های اولیه فعالیت مرکز اسناد و مدارک میراث فرهنگی طی سال‌های ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۵ انجام شده بود و بسیاری از نقشه‌ها در پایگاه اطلاعاتی این مرکز با عنوان نقش‌جهان ورود اطلاعات شده و فایل آن نیز به اطلاعات کتابشناختی نقشه پیوست شده بود.

پس از انتقال اسناد و مدارک این مرکز در سال ۱۳۸۹ به شیراز و بازگرداندن آن‌ها از شیراز به تهران در اواخر سال ۱۳۹۲، اصل نقشه‌ها دچار آسیب‌های فراوان شد به طوری که امکان دسترسی به آن قبل از مرمت وجود نداشت. پایگاه اطلاعاتی نقش جهان نیز مدت‌ها بود که پشتیبانی نمی‌شد. متاسفانه فایل‌های نقشه هم در این جریان به کلی آشفته، نامنظم و نابسامان گردید. از سال ۱۳۹۳ فایل‌های نقشه‌ها در دو مرحله، به سختی جمع‌­آوری و سامان­دهی شد و فهرستی کلی از آن‌ها تهیه گردید.

در مرحله اول، گروهی از فایل­‌ها تفکیک شد. این گروه دارای پیش‌­کد S  و عددی ۵ رقمی بود. دو رقم اول، استان و سه رقم بعدی، بنا را مشخص می­‌کرد. ابتدا فایل­‌های تکراری حذف شد. تعداد فایل‌ها پس از حذف تکراری‌ها ۶۷۰۷ فایل بود. حذف هر فایل با دقت بسیار از مقایسه فایل‌ها با فرمت‌های مختلف با یکدیگر صورت گرفت. سپس هر فایل با رکوردهای موجود در پایگاه مقایسه گردید. فایل‌هایی که در گذشته ورود اطلاعات شده بود، با نام کدبازیابی خود ذخیره شد. تعداد این دسته از فایل‌ها، ۳۸۰۴ فایل بود. فایل­‌هایی که ورود اطلاعات نشده بود، ۲۹۰۳ فایل بود که شناسایی شد و یک فهرست کلی از آن‌ها تهیه گردید.

از مهر ۱۳۹۸، نمایه­‌سازی و ورود اطلاعات این مجموعه آغاز شد. استان به استان نقشه‌ها به پایگاه وارد ‌شد. همچنین فرمت فایل­‌های نقشه به  jpg تبدیل شد و به اطلاعات کتاب‌شناختی نقشه در نرم‌افزار پیوست شد. فعالیت­‌های انجام شده بر روی این مجموعه، در شهریور ۱۳۹۹ به پایان رسید.

باید گفت نتیجه این پروژه مهم، نجات‌بخشی فایل‌های نقشه بود که پس از سال‌ها بی‌سر و سامانی، ساماندهی و سازماندهی اطلاعاتی شد و ۲۰۳۶ رکورد جدید را به پایگاه نقشه­‌ها افزود. در جدول زیر می‌توان استان‌ها و تعداد فایل‌های دارای رکورد در پایگاه و تعداد رکوردهای جدید را به تفکیک هر استان مشاهده کرد.

تعداد رکورد جدید تعداد کل فایل ورود اطلاعات  قبلی و جدید شماره مدرک تعداد بنا نام استان
۱۰۳۰ ۱۴۳۱ ۱۱۹۷ ۲۳۴  ۳۱۹۸ن (۱۴۹۳-۲۵۱۸)

۱۳۹۸ن (۲۶۲۴-۲۴۲۶)

۱۳۹۹ن (۲۴۲) ن۱۳۹۹

۱۹۵ آذربایجان شرقی
       ۵۹ ۴۵۹ ۱۰۲ ۳۵۷ ن۱۳۹۸ (۲۵۶۷-۲۶۲۳)

ن ۱۳۹۸ (۲۶۲۷-۲۶۲۸)

۱۹ آذربایجان غربی
۱۶ ۳۸ ۲۱ ۱۷ ن ۱۳۹۸ (۲۵۵۱-۲۵۶۶) ۴ اردبیل
۲۸ ۱۴۱ ۸۱ ۶۰ ن۱۳۹۸(۲۶۲۹-۲۶۵۶) ۱۴ بوشهر
۱۰۲ ۶۴۸ ۲۰۷ ۴۴۱ ن۱۳۹۸ (۲۶۵۷-۲۷۰۳)

ن۱۳۹۹ (۱-۵۵)

۴۸ اصفهان
۱۰۸ ۴۲۵ ۲۰۴ ۲۲۱ ن۱۳۹۹ (۵۶-۱۶۲)

ن۱۳۹۹ (۸۰۴)

۳۶ فارس
۶۵ ۲۶۳ ۱۲۵ ۱۳۸ ن۱۳۹۹ (۱۶۳-۲۲۷) ۴۱ گیلان
۵ ۱۰۵ ۱۵ ۹۰ ن۱۳۹۹ (۲۲۸-۲۳۲) ۱۱ همدان
۶۳

 

۲۱۵ ۶۳ ۱۵۲ ن۱۳۹۹ (۲۳۳-۲۴۱)

ن۱۳۹۹ (۲۴۳-۲۸۶)

ن۱۳۹۹ (۸۰۵-۸۱۴)

۳۷ کاشان
۵۴ ۶۴۷ ۱۱۲ ۵۳۵ ن۱۳۹۹(۲۸۷-۳۳۶)

ن۱۳۹۹(۸۱۵-۸۱۸)

۶۹ خراسان
۱۳ ۶۳ ۳۰ ۳۳ ن۱۳۹۹ (۳۳۷-۳۴۹) ۶ خوزستان
۱ ۴۴ ۲ ۴۲ ن۱۳۹۹ (۳۵۰) ۱۴ کرمان
۰ ۶۳ ۰ ۶۳ ۱۳ کرمانشاه
۳ ۴۲ ۶ ۳۶ ن۱۳۹۹ (۳۵۱-۳۵۳) ۵ لرستان
۳۴ ۱۰۴ ۴۰ ۶۴ ن۱۳۹۹ (۳۵۴-۳۸۷) ۵ مرکزی
۷۹ ۱۲۲ ۱۲۲ ۰ ن۱۳۹۹ (۳۸۸-۴۶۶) ۲۰ مازندران
۱۹ ۱۴۴ ۳۴ ۱۱۰ ن۱۳۹۹ (۴۶۷-۴۸۴)

ن۱۳۹۹ (۸۱۹)

۱۷ قزوین
۲ ۳۳ ۶ ۲۷ ن۱۳۹۹ (۴۸۵-۴۸۶) ۴ قم
۱۶۱ ۳۹۷ ۲۱۲ ۱۸۵ ن۱۳۹۹ (۴۸۷-۶۴۴)

ن۱۳۹۹ (۸۲۰-۸۲۲)

۹۹ سمنان
۳۴ ۵۴۱ ۵۸ ۴۵۸ ن۱۳۹۸ (۲۵۱۹-۲۵۵۰)

ن۱۳۹۹ (۸۲۳-۸۲۴)

۴۳ تهران
۱۴۵ ۷۰۱ ۲۲۳ ۴۷۸ ن۱۳۹۹ (۶۴۵-۷۸۸)

ن۱۳۹۹ (۸۲۵)

۱۱۱ یزد
۱۵ ۱۰۶ ۴۳ ۶۳ ن۱۳۹۹ (۷۸۹-۸۰۳) ۲ زنجان
۲۰۳۶ ۶۷۰۷

 

۲۹۰۳ ۳۸۰۴ ن۱۳۹۸(۱۴۹۳۲۷۰۳)

ن۱۳۹۹(۱۸۲۵)

۸۱۳ جمع کل

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *