نسخه‌های نفیس

در این بخش از پرتال، نسخه­‌های خطی، چاپ سنگی، سربی و کتاب‌های چاپی نفیس که در مجموعه کتابخانه مرکزی نگهداری می‌شود رقمی شده‌ و برای دسترسی پژوهشگران به صورت تمام متن ارائه می‌شود. علاقمندان در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این نسخه‌ها می‌توانند به کتابخانه مرکزی مراجعه نمایند.