خدمات

عضویت و ارائه خدمات:

این مرکز با توجه به سیاست وزارت میراث فرهنگی کشور و به منظور تسهیل دسترسی پژوهندگان و علاقمندان به منابع میراث فرهنگی، از سال ۱۳۷۸ بر اساس مصوبه هیات وزیران، برای پذیرش عضو و ارائه خدمات به اعضا اقدام می‌کند. مراجعان این مرکز، پژوهشگران، اعضای هیئت علمی، خبرنگاران، دانشجویان و اشخاص حقیقی و حقوقی هستند. استفاده از مرکز اسناد و کتابخانه برای دانشجویان مرکز آموزش میراث فرهنگی، پرسنل وزارت و پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری رایگان است.

آمار موجودی:

گزارش کوتاهی از آمار منابع موجود به تفکیک کتابخانه، مرکز اسناد و رکورد‌های نرم افزار آذرسا به شرح زیر ارائه می‌شود.

آمار موجودی کتابخانه

نوع مواد موجودی
کتاب فارسی ۲۳۸۲۵ جلد
مرجع فارسی ۳۲۰۶ جلد
کتاب لاتین ۱۰۸۶۵  جلد
مرجع لاتین ۲۱۹۲ جلد
مرجع عربی ۲۲۴ جلد
کتاب چاپ سنگی ۱۰۵ جلد
کتاب خطی ۸  جلد
نشریه فارسی ۱۴۲۱۱
نشریه لاتین ۷۶۶۱
لوح فشرده ۶۵۰ لوح

آمار منابع موجود در مرکز اسناد

نوع مواد موجودی
نقشه ۲۰۰۰۰ برگ
گزارش­ ۱۵۵۰۰جلد
پرونده ثبت ۳۲۰۰۰ پرونده
نقشه حریم ۱۷۵۰ برگ
اسناد تاریخی ۴۰۰۰۰۰ سند
برگه پژوهشی ۳۰۰۰۰۰ برگ
عکس ۸۵۱۹۳ قطعه
اسلاید ۱۱۷۰۰۰ قاب
نگاتیو ۷۸۰۰۰ قطعه
فیلم ۳۲۲۸ حلقه
نوار کاست ۱۰۰۱۷ عدد
نوار صدا ۸۰۰  حلقه
نوار ویدئو ۲۴۳ عدد
طرح ۳۷۸۴ برگ
کارت پستال ۹۵۶ عدد
بروشور ۱۲۶۵ عدد
دیسکت (نقشه‌های معماری) ۸۱۶  فایل