ارائه نتایج پروژه سازماندهی فایل‌های نقشه‌ها

 نتیجه پروژه سازمان‌دهی فایل‌های نقشه، نجات‌بخشی این فایل‌ها بود که پس از سال‌ها بی‌سر و سامانی، ساماندهی و سازماندهی اطلاعاتی شد و ۲۰۳۶ رکورد جدید را به پایگاه نقشه­‌ها افزود. در جدول زیر می‌توان استان‌ها و تعداد فایل‌های دارای رکورد در پایگاه و تعداد رکوردهای جدید را به تفکیک هر استان مشاهده کرد.

ردیف نام استان تعداد بنا ورود اطلاعات قدیمی(فایل) ورود اطلاعات جدید (فایل) تعداد کل فایل تعداد رکورد (جدید)
۱ آذربایجان شرقی ۱۹۵ ۲۳۴ ۱۱۹۷ ۱۴۳۱ ۱۰۳۰
۲ آذربایجان غربی ۱۹ ۳۵۷ ۱۰۲ ۴۵۹ ۵۹
۳ اردبیل ۴ ۱۷ ۲۱ ۳۸ ۱۶
۴ بوشهر ۱۴ ۶۰ ۸۱ ۱۴۱ ۲۸
۵ اصفهان ۴۸ ۴۴۱ ۲۰۷ ۶۴۸ ۱۰۲
۶ فارس ۳۶ ۲۲۱ ۲۰۴ ۴۲۵ ۱۰۸
۷ گیلان ۴۱ ۱۳۸ ۱۲۵ ۲۶۳ ۶۵
۸ همدان ۱۱ ۹۰ ۱۵ ۱۰۵ ۵
۹ کاشان ۳۷ ۱۵۲ ۶۳ ۲۱۵ ۶۳
۱۰ خراسان ۶۹ ۵۳۵ ۱۱۲ ۶۴۷ ۵۴
۱۱ خوزستان ۶ ۳۳ ۳۰ ۶۳ ۱۳
۱۲ کرمان ۱۴ ۴۲ ۲ ۴۴ ۱
۱۳ کرمانشاه ۱۳ ۶۳ ۰ ۶۳ ۰
۱۴ لرستان ۵ ۳۶ ۶ ۴۲ ۳
۱۵ مرکزی ۵ ۶۴ ۴۰ ۱۰۴ ۳۴
۱۶ مازندران ۲۰ ۰ ۱۲۲ ۱۲۲ ۷۹
۱۷ قزوین ۱۷ ۱۱۰ ۳۴ ۱۴۴ ۱۹
۱۸ قم ۴ ۲۷ ۶ ۳۳ ۲
۱۹ سمنان ۹۹ ۱۸۵ ۲۱۲ ۳۹۷ ۱۶۱
۲۰ تهران ۴۳ ۴۵۸ ۵۸ ۵۱۶ ۳۴
۲۱ یزد ۱۱۱ ۴۷۸ ۲۲۳ ۷۰۱ ۱۴۵
۲۲ زنجان ۲ ۶۳ ۴۳ ۱۰۶ ۱۵
جمع کل ۸۱۳ ۳۸۰۴ ۲۹۰۳ ۶۷۰۷ ۲۰۳۶

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *